Wycinka drzew

W przypadku gdy na Twojej działce rosną duże drzewa powyżej 50 cm średnicy, wtedy przedstawiamy ją współpracującym z nami firmom zajmującym się wycinką drzew i skupem drewna jednocześnie. Następnie otrzymujesz złożone oferty tzn. ile te firmy są w stanie zapłacić za drewno na Twojej działce. Ty wybierasz najkorzystniejszą ofertę. Drzewa są usuwane a Ty otrzymujesz dodatkowe środki które mogą częściowo pokryć pozostałe oczyszczenie terenu a nawet sfinansować je w całości.

Wycinka przeprowadzane jest w zależności od potrzeb ręcznie lub przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak harwester w zależności od powierzchni terenu, liczebności i rodzaju drzew oraz dostępnego czasu na realizację.