Rekultywacja Terenu

Rekultywacja terenu to zbiór czynności związanych z przywracaniem użyteczności na gruntach wyłączonych z użytku, po wycince drzew lub mulczowaniu.

Rekultywacja polega na mechanicznym usuwaniu występujących na terenie systemów korzeniowych, poprzez i frezowanie i jednoczesne mieszanie powstałego materiału (zrębka) z ziemią do głębokości 50 cm.
Bardzo często usługa rekultywacji jest połączona z mulczowaniem i odbywa się to przy zastosowaniu jednej maszyny. Wówczas w pierwszej kolejności usuwana jest roślinność do powierzchni ziemi a następnie zagłębiając maszynę w ziemię cały materiał wraz z systemami korzeniowymi jest „mielony” i mieszany razem z ziemią. Efektem końcowym jest oczyszczony teren z całej roślinności, korzeni a gleba jest użyźniona powstałym zrębkiem i wyrównana.
Rekultywacja maszyną jest dużo tańsza i szybsza od tradycyjnej metody, ponieważ zastępuje prace kilku osób i licznego sprzętu potrzebnego do wyrwania korzeni, załadunku na transport, utylizacji materiału, uzupełnia ziemi oraz równania terenu.
Rekultywacja może odbywać się również punktowo poprzez frezowanie pojedynczych pni i korzeni drzew, samosiewów i krzewów.

W przypadku mulczowania po pierwszym roku mogą pojawiać się odrosty roślinności, ponieważ system korzeniowy jest równy z powierzchnią ziemi. Po rekultywacji zaś, korzenie zostają usunięte i odrost jest niemożliwy.

Zastosowania dla rekultywacji:

  1. Oczyszczanie terenu z systemów korzeniowych po wycince lub mulczowaniu drzew, samosiewów, krzaków, różnego rodzaju plantacji, sadów i chwastów.
  2. Przywracanie kultury rolnej na nieużytkach lub ugorowanych polach.
  3. Tworzenie pasów ppoż. na terenach leśnych.
  4. Przygotowanie terenu pod budowę nieruchomości lub drogi.
  5. Punktowe usuwanie pniaków i korzeni poprzez ich frezowanie.