Mulczowanie

Mulczowanie polega na mechanicznym usuwaniu drzew, samosiewów, krzewów, wszelkich odrostów i całej występującej roślinności, do powierzchni ziemi i jednoczesną utylizację powstałego materiału poprzez rozdrabnianie go na bieżąco. Po usłudze mulczowania porośnięta wcześniej działka jest oczyszczona z wszelkiej roślinności a powierzchnia ziemi jest pokryta cienką warstwą zrębków drzewnych.
Jest to znacznie tańsza i szybsza metoda usuwania drzew, samosiewów, krzewów i wszelkiej roślinności z działki. Zastępuje ona pracę kilku pilarzy i sprzętu do utylizacji materiału, ponieważ prace wykonywane są przez jedną osobę i jedną maszyną.
Istnieje możliwość mulczowania terenu wraz z jednoczesnym usuwaniem zrębków, jeśli koniecznie działka musi być wolna od pozostałości z materiału drzewnego. W tym przypadku, gdy materiał na danej działce jest dobrej jakości istnieje możliwość odkupu pozyskanej biomasy bezpośrednio przez wykonawcę usługi. Czy taka zależność występuje na Twojej działce oceniamy podczas oględzin i następnie przedstawiamy oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców. Co oczywiście może częściowo sfinansować całe oczyszczenie terenu.

Zastosowania dla mulczowania:

  1. Oczyszczanie terenu z wszelkiej roślinności. Drzew, samosiewów, krzaków, różnego rodzaju plantacji, sadów i chwastów.
  2. Oczyszczanie rowów, pasów przydrożnych, terenów przy kolei PKP z wszelkiej roślinności.
  3. Likwidacja starych sadów i różnego rodzaju plantacji np. wierzby energetycznej.