Karczowanie

Karczowanie jest połączeniem wszystkich trzech usług. Wycinki drzew, Mulczowania oraz Rekultywacji.

Karczowanie drzew i krzewów polega na całkowitym usunięciu drzewa i krzewu wraz z systemem korzeniowym.

Karczowanie drzew - co to jest?

Zazwyczaj każdy z nas spotkał się z pojęciem wycinania drzew, czyli pozbycia się części nadziemnej drzewa lub krzewu. Podstawowa różnica pomiędzy wycinaniem a karczowaniem, dotyczy układu korzeniowego roślin. Wycinanie polega na pozbywaniu się tylko nadziemnej części drzew, przez co na naszej działce pozostają zarówno ich korzenie, jak również pieniek. W przypadku karczowania pozbywamy się też części podziemnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie ponownie zagospodarować dany teren. Termin ten dotyczy również usuwania korzeni po wcześniejszej wycince.

Po co wykonujemy?

Karczowanie drzew wykonujemy w celu ponownego zagospodarowania terenu. Jeżeli miejsce po drzewie lub krzewie ma być zagospodarowane, korzenie muszą być wykopane usunięte.
Z reguły na karczowanie drzew decydujemy się chcąc wykorzystać teren w konkretnym celu np. do rozpoczęcia uprawy rolnej, budowy lub po prostu sprzedaży działki (wówczas oczyszczenie jej podnosi znacząco wartość) a nierzadko przez niewystarczającą ilości przestrzeni na nieruchomości.